English
EspaƱol
PCBWAY PCB service

PCBWAY PCB service

PCBONLINE PCB service


Buck converter - PART list


Arduino NANO: LINK eBay
P-MOS: IRF4905: LINK eBay
Schottky Diodes: LINK eBay
100uF cap: LINK eBay
150uH coil: LINK eBay
S8050 NPN: LINK eBay
Resistors: LINK eBay